سنسور میدان مغناطیسی FLC-100

یکی از بهترین کاربردهای این سنسور اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین یا شناسایی اشیا مغناطیسی در فاصله دور می‌ باشد.

مشاهده همه 1 نتیجه